تست آنلاین سلامت روان

تست آنلاین سلامت روان

سلامت روان شما بیش از یک تشخیص است. سلامت روان شامل، سلامت روحی و روانی شما، احساس شما در مورد خود و دیگران، توانایی شما در درک احساسات و کنار آمدن با مشکلات روزمره است. چند راه حل ساده برای کمک به بهبود سلامت روان شما وجود دارد.

1.خودپذیری 2.روابط مثبت با دیگران 3.خودمختاری 4.تسلط بر محیط 5.مقصود در زندگی

کسانی که سطح بالایی از این پنج ویژگی را دارند:
از نگرش مثبت به خود برخوردارند,جنبه های متعدد خود را می پذیرند,از جمله ویژگی های خوب و بد آن را و در مورد گذشته احساس خوبی دارند.
روابط گرم, رضایت بخش و مطمئنی با دیگران دارند، به رفاه دیگران اهمیت می دهند,از همدلی عمیق ,محبت و صمیمیت برخوردار هستند، و مصالحه در روابط انسانی را درک می کنند.
خودمختار و مستقل هستند,در برابر فشارهای اجتماعی برای فکر کردن و عمل کردن به شیوه خاص مقاومت می کنند و رفتارشان را از درون تنظیم می کنند و با معیارهای شخصی خودشان را ارزیابی می کنند.
در رابطه با اداره کردن محیط,احساس تسلط و شایستگی می کنند؛ مجموعه پیچیده ای از فعالیتهای بیرونی را کنترل می کنند؛ از فرصتهای موجود در محیط استفاده موثر می کنند؛ می توانند موقعیتهایی را انتخاب کنند یا به وجود آورند که با نیازها و یا ارزشهای شخصی مناسب باشد.
در زندگی هدف دارند؛ احساس می کنند زندگی حال و گذشته معنی دارد ,برای زندگی کردن برنامه و هدفهایی دارند.
احساس می کنند جریان رشد ادامه دارد ,خود را رشد کننده و گسترش یابنده می بینند ,به روی تجربیات جدید گشوده هستند ,به صورتی تغییر می کنند که بیانگر خودآگاهی و اثر بخشی بیشتر است.

با این تست کاملا می توانیم بفهمیم که آیا ما یا فرزند ما به این اختلال دچار است یا خیر ؟

همین حالا تست را شروع کنید و خود را بسنجید .

تست آنلاین بیش فعالی

 

آخرین ویرایش در 23/10/1398

به اشتراک بگذارید

منو فوتر

جدیدترین ارسال ها

راه های ارتباطی

شعبه شهرک غرب

۸۸۵۷۱۸۰۰ – ۸۸۰۷۸۵۸۵
۸۸۵۸۱۷۸۶ – ۸۸۰۷۸۸۴۴

شعبه فلکه اول تهرانپارس (کیمیای زندگی)

۷۶۷۱۰۸۲۳ – ۷۷۸۸۲۸۱۷
۷۶۷۱۰۸۱۹